تعبیر خواب آناناس

در این پست تعبیر خواب آناناس را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ: ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﻔﺮﻩ

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪﻥ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ‏ﻛﻨﻨﺪﻩ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﻴﺪﻥ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‏ﺍﻯ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﺰ ﻏﺬﺍ ﭘﻮﺳﺖ ﺯﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﺮﺍﺷﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *