تعبیر خواب آمریکا

در این پست تعبیر خواب آمریکا را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺪﺧﻮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺮﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ: ﺷﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺳﻌﻲ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺳﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﻲ ﻓﻜﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *