تعبیر خواب آلبوم عکس

در این پست تعبیر خواب آلبوم عکس را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻋﻜﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻫﻤﺪﻣﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ‏ﺁﻭﺭﺩ. ﺁﻣﺮﺯﺵ

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻋﻜﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺍﺳﺖ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻋﻜﺴﻬﺎﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﻫﻤﺴﺮﻱ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *