تعبیر خواب آفریقا

در این پست تعبیر خواب آفریقا را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﺯﻳﺎﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪﺷﺪ.

ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ: ﺷﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ

ﺍﺯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ: ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *