تعبیر خواب آسیا

در این پست تعبیر خواب آسیا را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﺳﻴﺎ: ﺳﻔﺮ

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺁﺳﻴﺎ: ﺑﺰﻭﺩﻱ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺁﺳﻴﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺳﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺭﻧﺞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ.

ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ: ﻳﻚ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻋﺸﻘﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ: ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *