تعبیر خواب آسیاب بادی

در این پست تعبیر خواب آسیاب بادی را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ: ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭﻟﻲ ﻛﻢ ﺍﺭﺯﺵ

ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰﺭﮒ: ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ

ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﻋﻮﺽ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ: ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺍ ﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ: ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺛﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺁﺳﻴﺎﺏ , ﺳﻨﮓ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺘﺎﺀﻫﻠﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻋﺸﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *