تعبیر خواب آسیاب آبی

در این پست تعبیر خواب آسیاب آبی را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻃﻠﺒﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ:ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺳﻌﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ

ﻋﺸﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻣﺘﺎﺀ ﻫﻠﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ: ﺛﺮﻭﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *