تعبیر خواب آزاد شدن

در این پست تعبیر خواب آزاد شدن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ, ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩ, ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ, ﻭﺍﻣﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺣﺞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩ, ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻓﺮﺝ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻋﺒﻮﺱ ﺑﻮﺩ, ﺧﻼﺹ ﻳﺎﺑﺪ. ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻴﻜﻮ ﻭ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *