تعبیر خواب آرواره

در این پست تعبیر خواب آرواره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﻳﻚ ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﺑﺪ ﻫﻴﺒﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﺭﻭﺍﺭﺓ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻚ ﺗﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﻭﻫﻮﺍ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﻳﺪ.

۴- ﺍﮔﺮ ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﻧﻬﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *