تعبیر خواب آرایشگر

در این پست تعبیر خواب آرایشگر را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺍﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪ , ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﺯ ﺩﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺰﺋﻰ ﻭ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ, ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻢ‏ﻫﺎ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *