تعبیر خواب آتش دان

در این پست تعبیر خواب آتش دان را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻭﻝ: ﺯﻥ ﺧﺎﺩﻣﻪ,

ﺩﻭﻡ: ﻛﻨﻴﺰﻙ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺯﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ,

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻥ ﺁﻫﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻥ ﭼﻮﺑﻴﻦ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻧﻔﺎﻕ ﺑﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﮔﺮﺩﻧﻜﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ, ﻭ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *