تعبیر خواب آب گل آلود

در این پست تعبیر خواب آب گل آلود را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﺏ ﻟﺠﻦ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺑﺘﻼﺳﺖ. ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﮔﻴﺮ ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻮﺝ ﺳﺘﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﺟﺎﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﺏ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﺏ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ:ﺿﺮﺭ

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱- ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

۲- ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﻲ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

۳- ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *