تعبیر خواب آب گرم

در این پست تعبیر خواب آب گرم را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻫﻤﻲ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻏﻤﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﭘﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺁﺏ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﮐﺜﻴﻒ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺑﻮﺩ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﮐﺴﻲ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺭﻳﺨﺘﻴﺪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﮔﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺳﺘﻢ ﺭﻭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺘﻲ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﺩ

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﺏ ﮔﺮﻡ: ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *