تعبیر خواب آبجو

در این پست تعبیر خواب آبجو را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻓﻪ‏ﺍﻯ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺑﺠﻮ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺑﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻣﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻭ ﺩﺳﻴﺴﻪ‏ﭼﻴﻨﻰ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻣﻰ‏ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺑﺠﻮﺳﺎﺯﻯ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﻳﺪ, ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻰ‏ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻰ‏ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *