تعبیر خواب آبتنی

در این پست تعبیر خواب آبتنی را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ

ﺩﻳﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﺻﺪﻗﻪ ﺩﻫﺪ

ﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ‏ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺑﻪ‏ﺭﻭ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *