سریال آکتور چه زمانی پخش میشود؟ سریال آکتور چند قسمت است؟

سریال آکتور محصول مشترک فیلیمو و نماوا در سال ۱۴۰۱ و اولین تجربه حضور نیما جاویدی در شبکه نمایش خانگی می باشد. از فیلم های موفق او در سینما می توان به سرخپوست اشاره کرد. زمان پخش سریال آکتور سریال آکتور روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت ۸ صبح از …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۷ محرم سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۲ اسفند سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۱ شعبان سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۴ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم میلادی برابر است با : روز جمعه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی سرطان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی سرطان در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی سرطان در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۲۳ رجب سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی سرطان در تقویم میلادی برابر است با : روز یکشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی تالاب ها در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی تالاب ها در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۳ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی تالاب ها در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۲۱ رجب سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی تالاب ها در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی بهداشت در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی بهداشت در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی بهداشت در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۶ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی بهداشت در تقویم میلادی برابر است با : روز جمعه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز وکیل در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز وکیل در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۷ اسفند سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز وکیل در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۱۶ شعبان سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز وکیل در تقویم میلادی برابر است با : روز دوشنبه ۲۶ فوریه سال …

توضیحات بیشتر »

۴ فروردین ۱۴۰۲ چند شنبه است / ۴ فروردین ۱۴۰۲ چه روزی است

تقویم فروردین ۱۴۰۲ ۱ فروردین جشن نوروز / جشن سال نو ۲ فروردین عید نوروز ۳ فروردین عید نوروز ۴ فروردین عید نوروز ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی ۶ فروردین زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ ۷ فروردین روز جهانی تئاتر [۲۰۲۳ March ۲۷] ۱۰ فروردین جشن آبانگاه ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

۳ فروردین ۱۴۰۲ چند شنبه است / ۳ فروردین ۱۴۰۲ چه روزی است

تقویم فروردین ۱۴۰۲ ۱ فروردین جشن نوروز / جشن سال نو ۲ فروردین عید نوروز ۳ فروردین عید نوروز ۴ فروردین عید نوروز ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی ۶ فروردین زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ ۷ فروردین روز جهانی تئاتر [۲۰۲۳ March ۲۷] ۱۰ فروردین جشن آبانگاه ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

۲ فروردین ۱۴۰۲ چند شنبه است / ۲ فروردین ۱۴۰۲ چه روزی است

تقویم فروردین ۱۴۰۲ ۱ فروردین جشن نوروز / جشن سال نو ۲ فروردین عید نوروز ۳ فروردین عید نوروز ۴ فروردین عید نوروز ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی ۶ فروردین زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ ۷ فروردین روز جهانی تئاتر [۲۰۲۳ March ۲۷] ۱۰ فروردین جشن آبانگاه ۱۲ …

توضیحات بیشتر »